Оқытылатын мамандықтар

Код Мамандық атауы Біліктілігі 1502000 Агрономия 150204 3 Агроном 1504000 Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша) 150409 2 Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электр монтер 1510000 Ауылшаруашылығын механикаландыру 151004 3 Техник-механик 1513000 Ветеринария 151306 3 Ветеринарлық техник 1114000 Дәнекерлеу ісі 111404 2 Read More …